Rezerwacje

Rezerwacje przyjmujemy wyłącznie telefonicznie

Informujemy, iż cena noclegów ulega zwiększeniu o 30% w przypadku rezerwacji na okres krótszy niż 3 dni.

Wpłaconych zadatków nie zwracamy.

Opłatę miejscową (tzw. klimatyczne) uiszcza się z chwilą przybycia do pensjonatu wg stawek uchwalonych przez Urząd Miejski w Mielnie.

—————————————————–

Für einen kürzeren Aufenthalt (weniger als 3 Übernachtungen) werden die Preise um 30 % erhöht.

Anzahlungen werden nicht zurückerstattet.

Die örtliche Kurtaxe zahlt man am Tag der Anreise nach dem durch das Gemeindeamt festgesetzten Satz.